loader

ช่องทางการชำระเงิน


1. ท่านสามารถชำระเงินโดยการโอนผ่านธนาคารต่างๆ ดังนี้

ธนาคารกสิกร


ชื่อบัญชี : MR.GAOJIE LI


เลขที่บัญชี : 0752059928


ธนาคารกสิกร


ชื่อบัญชี : บจก. เคเจ. การค้า


เลขที่บัญชี : 0568195809


2. เมื่อชำระเงินเสร็จแล้ว ให้ทำการเก็บสลิปการโอนเงินไว้เพื่อนำมาแจ้งต่อระบบ

3. เข้าเมนู "แจ้งชำระเงิน" และกรอกตามแบบฟอร์มที่ระบบกำหนดให้ครบถ้วน

4. เมื่อทำรายการสำเร็จ เจ้าหน้าที่จะทำการตรวจสอบและดำเนินการจัดส่งสินค้าให้ท่าน ภายใน 7 วันทำการ

5. สามารถเข้าเมนู "เช็คออเดอร์" เพื่อตรวจสอบสถานะการสั่งซื้อและขั้นตอนการดำเนินการได้ตลอด 24 ชม

call-banner

if you have any question please call us

my cart

  • รวมราคา : 0.00฿